57

સુપ્રિમ કોર્ટમાં ફિક્સ પગારના ગુજરાત સરકારના કેસની તારીખ 00/00/2017ના રોજ છે. આપ સૌ આપનો અભિપ્રાય બ્લોગની પોસ્ટ પર આપી શકો છો - જયેશ ગજેરા .

Wednesday, 8 June 2016

Monday, 12 October 2015

Student Examination RegistrationStudent Examination Registration
 

Sunday, 26 April 2015

Saturday, 14 September 2013

મતદાર યાદીમાં તમારૂ નામ જુઓ


District Name - જિલ્લો

Search Mode
Please Enter 3 to 4 Character only for Surname, Name or Father / Husband Name
Surname - અટક

Name - નામ

Father / Husband Name - પિતા / પતિનું નામ

Age - ઉંમર

SEX - જાતિ
ID Card No - ઓળખપત્ર નંબરSearch Results


Friday, 6 September 2013

HTAT RESULT/OMR SHEET......................!


SEB AE HTAT NI OMR SHEET MUKI DIDHEL CHE.PRINT NINICHE VIEW YOUR OMR SHEET OPTION AAVE CHE TEJ DOWNLAOD KARI LEVI.